Kabanata 1348

Isang ordinaryong tao na basta-bastang inabot ang isang blangkong tseke sa isang tao at sabihin sa kanila na isulat ang kahit anong halaga na gusto nila... Gaano siya kayaman para sabihin ang bagay na iyon?! Muntikan na niyang saktan ang makapangyarihang tao na ito kanina, pakiramdam ni Titus ay parang mamamatay na siya. Sa kabila nito, pinili na lang ni Gerald na huwag pansinin si Titus habang nakahawak ang kamay niya sa doorknob, ngunit bigla niyang narinig ang isang tao mula sa likuran niya na sinasabi, “Kuya!” Si Hiro iyon, ang sugatan na lalaki ay nagawang magpumiglas sa kanyang mga paa bago siya lumundag sa sofa at sinabi, “Ginamit… ginamit ko ang buong lakas ko laban sayo kanina dahil naisip ko na hindi mo kakayanin ang suntok ko... Pero napakalakas mo pala...! Sabihin mo sa akin kung anong lakas ang ginamit mo kannina...?" Lumingon si Gerald para kaswal na tumingin kay Hiro at kaswal siyang sumagot s, “Lakas...? Wala nga akong ginamit na kahit anong lakas! Iwinagayway k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser