Kabanata 1359

‘Noon, halos hindi makayanan ni Gerald ang isang suntok mula sa akin… Siya ay parang papet lang noon! Sandali lang kaming nahiwalay pero sobrang lakas na niya... Ayokong aminin ito, pero sa kanyang kasalukuyang lakas, matutumbasan na niya ang kalakasan ko... Kaya pala malakas ang loob niya…!' naisip ni Queena sa kanyang sarili. Hindi ako mahihirapan na talunin siya sa kanyang kasalukuyang lakas, pero ang paghuli o pagkontrol sa kanya ay halos imposible na ngayon! Kung tutuusin, mabilis niyang naiwasan ang mga atake ko sa kanya!' Habang pinagmamasdan ni Queena ang sitwasyon, pinandilatan lang siya ni Gerald bago niya sinabing, "Wala akong kakayahang patayin ka sa ngayon, pero alam kong mahihirapan kang mahuli ako!" “…Ikaw… Anong sabi mo…? Gusto mo akong patayin...?" hindi makapaniwalang sumagot si Queena. ‘Minahal kita sa loob ng ilang libong taon...! Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na may iba pa bang babae na kasing loyal at passionate ko?! Talagang gusto mo akong patayin nga

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.