Kabanata 1365

"…Ano? Nawala siya...?!" galit na sumigaw si Queena. “P-please, huwag mo akong patayin, master...! Nasa kwarto pa talaga niya kanina! Meron siyang kausap kanina, pero hindi ko na ito dahil sa tingin ko ay kausap niya lang si Hattie! Pumasok ako para suriin muli siya, pero wala na siya at si Hattie ay may coma na!” Gaya ng sinabi ng katulong noon, si Hattie ang personal maid na itinalaga ni Queena para kay Jasmine at totoo sa sinabi ng katulong. Pumasok si Queena para tingnan ito ng kanyang sarili at nalaman niyang wala talaga doon si Jasmine at nakahiga pa rin si Hattie ng walang malay! Pagkatapos nito, pumikit si Queena para mag-concentrate sa paligid. Ilang sandali pa, binuksan niya muli ang mga mata niya bago niya sinabi, “…May nagligtas sa kanya. Hindi pa sila nakakalayo kaya maglunsad ng mabilis na search party para sa kanila sa paligid ng lugar!" Nanginginig sa sobrang takot ang lahat nang agad silang sumugod at tumakbo para tuparin ang utos ni Jasmine. Samantala, ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser