Kabanata 1367

Ayon kay Peter, ang grupo ng mga tao ay tumatakbo ng mabilis at hindi nagtagal ay narinig ni Jasmine ang kanilang mabilis na papalapit na mga yapak! Hindi nagtagal bago ang isang dosena o higit pang mga tao ay nagsilabasan mula sa gubat at sa pangalawang pagkakataon na nakita ng leader ng grupo ang dalawa. Dahil dito ay sabik na sabik siyang sumigaw, “Nahanap na namin sila! Palibutan niyo sila kaagad!” Excited siya dahil paniguradong makukuha ng kanyang grupo ang karangalan na gumawa ng malaking kontribusyon dahil sila ang unang nakahanap kay Jasmine. Maging ang mga mata ng labing-isang lalaki ay nagningning, dahil akala nila na ang kanilang premyo ay nakatayo sa harapan nila. “A-anong gagawin natin tito?! Ang lakas nilang lahat!” medyo nag-aalalang sinabi ni Jasmine. Matagal siyang nanatili kay Queena, kaya alam na niya kung gaano kalakas ang mga tauhan niya. “Haha! Hindi nila tayo masasaktan kung mapapatumba ko sila, Jasmine!" sagot ni Peter na may pilit na ngiti habang binub

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser