Kabanata 1376

“…S-sino ka…? At bakit ka nandito sa aming manor…?” gulat na tinanong ni Yume. “Hahaha! Ang iyong manor? Ito ang aking manor! Ako ang nagtatag ng pamilya Gunter, bata! Kayong dalawa ay ang aking mga descendant!" sagot ng itim na liwanag sa umuugong na boses bago siya dahan-dahang naging isang matandang lalaki. Nakatali ang kanyang buhok at isang balbas na nalaglag hanggang sa kanyang dibdib, mahirap itanggi na ang matanda ay nagbigay ng dating na siya ay parang isang mahusay na martial artist. Gulat na gulat na sumagot si Yume, "...A-anong sabi mo...?" Si Gerald naman ay nakatingin na ngayon sa matanda nang may pagtataka. Sa masasabi ni Gerald, ang anyo ng matanda ay halos kapareho ng thought of the soul ng babaeng nakaputi. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Makikita ang kapangyarihan at lakas na tinataglay ng matanda ay mas malakas kumpara sa maaaring makamit ng babaeng nakaputi. Habang ang babaeng nakaputi ay hindi hihigit sa isang ord

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser