Kabanata 1378

Nang marinig iyon, tumalikod si Yume kay Felton at agad niyang naramdaman na parang may mali. Una, hindi pa niya nakitang ganoon ang mga mata ni Felton. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, “…Tama ka. Hindi ako si Felton." Sa totoo lang, kahit siya ay hindi alam kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo matapos matamaan ang kaluluwa ng matandang iyon kanina, pero hindi nagtagal ay biglang nagsimulang mapuno ang kanyang katawan ng essential qi! Para bang bumangga ang god of water sa isang bundok na naging dahilan upang bumulwak ang lahat ng essential qi na nasa loob sa sandaling lumitaw ang isang bitak! Sa madaling salita, ang katawan ni Gerald ay kasalukuyang nag-uumapaw sa kapangyarihan at kasama dito ang isang mapanirang aura. Napagtanto ni Gerald na hindi na siya kailangang matakot sa matandang ito at bigla namang sumigaw ang gulat na gulat na si Yume, “…H-huh…? Kung... Kung hindi ka si Felton... Sino ka...?!" "Ako ang pumatay sa kanya!"

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser