Kabanata 137

"Zack? Uncle Zack! " Nagulat si Quinton nang makita niya si Zack dito. Nakita niya ang ekspresyon ng mukha ni Zack sa oras na iyon at hindi siya naglakas-loob na lumapit para kamustahin siya. Si Quinton ay hindi rin ganap na nakabalik mula sa kanyang nararamdaman at pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagkabigla ng nasaksihan niya ngayon lang. "Mr. Lyle!" Binati siya kaagad ni Wilson. "Kumusta? Nasaan si Mr. Crawford? " Nagmamadaling tanong ni Zack. "Si Mr. Crawford ay nauna nang pumunta doon. Natatakot siya na baka huli na siya!" Nagmamadaling sinabi ni Wilson. “Ahh! Hindi maganda yan. Magmadali tayo at dalhin mo ako sa lugar na pupuntahan ni Mr. Crawford. Hindi mahalaga kung anong mangyari sa atin, dapat walang masamang mangyari kay Mr. Crawford ngayon!" Habang nagsasalita si Zack, tinatawagan na niya ang kanyang mga tauhan habang papalabas siya ng pintuan. Kasabay nito, nagpadala din muna si Zack ng isang text message kay Gerald bago maingat na kumuha ng isang makina na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser