Kabanata 1386

Doon lang namalayan ni Tilar na may isang binata ang nakatayo sa likod ni Yileen sa oras na ito. Hindi alam ni Tilar kung natakot ba ang binata dahil sa kanyang dominanteng aura. Sa sandaling ito, parang malayo ang isip ng nasabing binata na para bang malalim ng kanyang iniisip. Mukhang wala kay Yileen ang kanyang isip at atensyon. ‘Di kaya dahil masyado siyang natakot sa akin?’ Napailing si Tilar habang iniisip ito. Pagkatapos nito, nagtanong siya, “Master Dario, sino ang lalaking iyon? Isa rin ba siya sa mga utusan ni Yileen?" “Oo, Mr. Lacraft. Isa siyang utusan na pinasok ni Yileen kanina.” Tumango si Dario bago siya nagpatuloy, “Isa lang siyang kawawang niloko ni Yileen. Hahaha! HIndi niya man lang alam na binenta na siya para gamitin niya!” Pilit na ngumiti si Dario. “Parang narinig na niya ang lahat ng pinag-usapan natin.Master Dario, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin!" Sabi ni Tilar habang nanunuya. Naging komportable siya dahil naisip niyang naging matagumpa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser