Kabanata 1417

Walang sinuman ang mag-aakala na ang mahirap na ito ang magiging aktwal na Mr. Crawford, ang taong may pinakamalaking reputasyon sa buong planeta! Kahit si Chairman Zack ay lumuhod sa harapan niya! Takot na takot sila habang pinapanood nila si Gerald na umaalis mula sa lugar na iyon dahil alam nila na wala silang pagkakataon na maging malapit kay Gerald. Sa loob ng study room, si Zack ang unang nagsalita. Namumula at lumuluha ang mga mata ni Zack, “Magandang balita para sa amin na maayos ang kalagayan mo, Mr. Crawford...! Akala namin noon…” “Akala mo may nangyari sa akin? Zack, ano nga ba ang nangyari? Naglilipat ba kayo ng mga property ng kumpanya?" “Tama, Mr. Crawford! Basahin mo muna ito!" sagot ni Zack kasunod ang isang tango bago niya binuksan ang kanyang portfolio at maingat na kinuha ang isang bagay na nakabalot sa dilaw na tela... Mabilis itong kinuha ni Gerald bago pa man ito buksan ni Zack at nagulat siya sa nilalaman nila. Ito ay isang token ng holy water! Ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser