Kabanata 1419

Napansin ni Gerald na may sinusubukang sabihin si Peter, pero hindi niya alam kung ano ito. Siyempre matutuwa siya kung buhay pa ang kanyang lolo! Bakit kailangan niya pang tanungin ang bagay na iyon? Lalong nasiguro si Gerald na may nangyari sa kanyang lolo dahil sa biglaang pagdating ng token ng holy water. Napaisip tuloy si Gerald kung ang kanyang stalker ay may kaugnayan sa pledge of the holy water. Pinakita sa kanila ng Mackusion na ang misteryosong tao ay dumalo muna sa pledge of the holy water bago niya pinatay ang lahat ng nandoon? Pagkatapos nito, malamang pumunta siya sa underground palace sa disyerto bago niya pinatay ang higanteng anaconda at kinuha ang katawan ni Liemis. Pagkatapos nito, pinatumba ng stalker ang iba pang miyembro ng pamilya ni Gerald bago dumating sila Zyla, at Peter... Hindi nakita ni Gerald ang katawan ng kanyang lolo, kaya nagkaroon siya ng gut feeling na hindi siya patay at kinuha lang siya ng ibang pamilya. Alam niya rin na may kinalaman s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.