Kabanata 1425

“Teka lang! Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba isa itong lugar na pwede mo lang puntahan?!" sigaw ng isang security guard habang ang ilan pang mga guwardiya ay pinagbabantaan si Gerald gamit ang kanilang electric baton. Siyempre, agad na napatigil si Gerald nang subukan niyang pumasok sa villa at ang lahat ng mga guwardiya ay mukhang handa nang bugbugin si Gerald kung susubukan niyang pumasok. “…Hmm? Hubby, tingnan mo ‘yan! Sinusubukan ng nakakadiri na taong iyon na pumasok sa isang prestigious na lugar na gaya ng Wayfair Mountain Entertainment! Dapat talagang tingnan muna niyang mabuti ang kanyang sarili bago niya subukang gawin ang bagay na iyon!" kinutya ng isang babae na nakakulong na nakapatong ang kanyang kamay sa braso ng kanyang asawa. Makikita ang satirical na itsura sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa kanya. Walang pakialam si Gerald sa kanila kahit pa narinig niya ang kanilang mga sinabi. Ito na ang oras para makipagkita siya kay Zack. Umatras lang si Geral

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser