Kabanata 1431

Nakita nilang dalawa ang lahat ng senior executives ng university na nakahilera sa ilalim ng stage. Para silang mga elementary students na nasa training. Meron pang isang kalbong middle-aged lalaki ang nakaluhod sa tabi ng isang lalaki habang umaagos ang mga luha at uhog mula sa kanyang bibig at ilong. “Ninong?” Nanlaki ang mga mata ni Mallory dahil hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang lalaki na niluluhuran ng kanyang ninong ay ang sikat na mahirap na nagtapat ng pagmamahal niya kay Mila at ito ay may luxurious na damit ngayon. Nanaginip ba siya?! Sa oras na ito, lumalabas na minalas pala ang kanyang ninong. May tinawagan siya upang gawin ang lahat ng mga pagsasaayos para gawin ang hiniling sa kanya ni Mallory, ngunit nagkataon na si Gerald ay may pambihirang pandinig nang mangyari ang kanilang conversation. Kaya madali lang para kay Gerald na bigyan ng solusyon ang lahat ng ito gamit ang kanyang skills. “Mila, gusto naming humingi ng tawad sa nangyari kanina. Meron ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser