Kabanata 1438

Ang mga bodyguard sa gilid ay nagkatitigan dahil nagtaka sila at may mga kislap sa kanilang mga mata sa oras na ito. Sa totoo lang, ang pamilyang Gunter ang nagbigay ng utos sa pamilyang Sime na pahirapan ang lahat ng miyembro ng pamilyang Crawford gamit ang iba't ibang paraan para dumating sa kanila si Gerald. Hahaha! Maganda ito dahil kusang pumunta dito ang taong hinahanap nila. Pagdating ng panahon, paniguradong yayaman ang ilang mga bodyguard na ito! “Sino pa ang nahuli ng pamilyang Sime? Nasaan ang second uncle ko, si Peter Crawford, at ang iba pa?!” May nangyaring masama sa pamilyang Crawford. Bukod pa dito, hindi inaasahan ni Gerald na ang pamilyang Gunter at ang King of the Judgment Portal ay matutunton sila hanggang dito. Sa pagkakataong ito, galit na galit na tinitigan ni Gerald ang tatlong bodyguard na nagbabantay kay Zack. “Hahaha!” Tumawa ng malakas ang ilang bodyguard. "Talaga kine-kwestyon tayo ng lokong ito?" "Oo nga, makikita pang galit na galit siya!" Mapa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser