Kabanata 1442

"Hindi mo na ito kailangang sabihin pa sa kanya, Young Master Sime. Hayaan mo muna akong baliin ang lahat ng kanyang mga paa bago natin ipagpatuloy ang usapan natin!” sabi ni Hogan habang lumalakas ang kanyang nakakahangang aura! Itinaas niya ang kanyang steel claws at pagkatapos ay mabilis siyang sumugod kay Gerald, na lumikha ng malakas na pwersang sumira sa maraming gamit na nakapaligid sa lugar! Masasabi na malakas na ngayon si Hogan kumpara noong una niyang nakilala si Gerald! Palapit na sana ang palad ni Hogan sa katawan ni Gerald nang biglang narinig ang isang malakas na putok...! Gayunpaman, nanatiling nakatayo pa rin si Gerald. Sa katunayan, hindi siya nahawakan ni Hogan! Hindi makagalaw si Hogan sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang takot, "...Ano?" May napakalaking pwersa na pumipigil kay Hogan at dahil dito ay nabigla ang babaeng nakaitim at ang lalaking may tailcoat. "Hindi kita natalo noon, pero langgam ka na lang sa akin ngayon!" sagot ni Gerald nang biglang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.