Kabanata 1448

“…Gerald…!” sigaw ni Yreth, namumula ang kanyang mga mata habang gulat siyang nakatitig kay Gerald. 'Paano... Paano ito nangyari...?! Hindi ko na siya kayang labanan!’ Napaisip si Yreth habang hindi siya makapaniwala sa pangyayaring ito. “Balita ko kanina mo pa ako hinihintay na lumabas, Yreth! Ito na ako!" sagot ni Gerald. “Mukhang lumakas ka, Gerald... Mabuti...! Sapat na ebidensya ito para maipakita ang kapangyarihan sa iyong katawan…!” dagdag ni Yreth habang tumatawa ng malakas kahit na nag-aapoy siya sa sobrang galit. “Mag-ingat ka sa bead sa kamay niya, Gerald! Isang formation yan!" sigaw ni Peter nang sinimulan ni Yreth na i-activate ang bead! Tama nga si Peter dahil mabilis na inihagis ni Yreth ang formation patungo sa itaas ni Gerald habang sumisigaw, “Bilisan mo at magpahuli ka na lang nang hindi lumalaban!" Ang formation ay mabilis na lumawak sa taas ni Gerald at nasabik si Yreth ngunit biglang bumaluktok at naging nakakatakot ang kanyang itsura! Mabilis siyang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser