Kabanata 1452

Pagkasabi niya nito, nagpatuloy si Gerald sa paglalakad at hindi man lang siya nag-abalang lumingon. "May balak ka bang pumunta doon, master...?" tanong ng matanda. “Oo!” “Mahusay ka pero maraming mga patakaran sa Langvern Mountain... Kung gusto mo pa ring pumunta doon, bakit hindi ka muna maghintay dito ng sandali? Malapit nang pumasok ang pamilyang Sherwin, ang pamilya ko! Bakit hindi ka sumama sa amin?" Sabi ng matanda. Nang marinig iyon, biglang nag-isip si Gerald, ‘Hindi masamang suggestion iyon. Mas mabuti nang sumama ako sa kanila dahil pupuntahan naman na nila si Master Crawford. Kung tutuusin, mas madaling gawin iyon kaysa makipaglaban pa ako. Pero gaano kaya kahusay ang master na iyon…' Tumango si Gerald para sumang-ayon kaya sinabi ng matanda, “Okay, sige! Ang pangalan ko pala ay Terrance Sherwin! Masaya akong makilala ka, master!" Masaya siyang nakipag-usap kay Gerald tungkol sa ilan pang mga bagay at sabay na pumasok si Gerald at ang tatlo sa Langvern Church.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.