Kabanata 1460

Masyado silang humahanga kay Federico na ang tingin nila sa ibang tao na nandoon ay pawang mga tanga. Gayunpaman, galit na sumagot si Perla matapos niyang marinig ang mga babae na sinungitan ang kanyang lolo, "At sino ka para sabihin sa ibang tao na tumabi?" "Sino ako? Sino ka ba? Tumabi ka! Hindi kami makakuha ng litrato ni Young Master Dun mula dito! Hindi mo ba kayang gawin yun?!" “Oo! Ano, sa tingin mo ba mayaman ka o ano? Makipaglaban ka sa aming Young Master Dun kung malakas ang loob mo!" nagagalit na sinabi ng fanatic na babae. "Ikaw…!" sigaw ni Perla na habang punong-puno siya ng galit. “Hayaan mo silang sabihin ang gusto nila. Tulungan mo muna akong sumigaw ng presyo, Mr. Sherwin,” sabi ni Gerald nang lumingon siya kay Terrance nang makita niyang walang ibang nagtatangkang mag-bid. "Sige, Master Crawford. Magkano ang balak mong i-bid?" tanong ni Terrance. Nang marinig iyon, itinaas ni Gerald ang isang daliri. Sumimangot si Terrance nang makita niya iyon, "Mawal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser