Kabanata 1469

Si Master Ghost ay isang kalmadong tao na may kahanga-hangang kakayahang hulaan ang hinaharap. Dahil doon, imposible para sa kanya na itapon lamang ang isang mahalagang magic artifact nang ganoon lang. Pero ano kaya ang kanyang intensyon...? Habang nag-iisip si Gerald, naisipan ni Zenny na magsalita, "May gustong sabihin kaya si Master Ghost sa atin, Gerald? Ito kaya ang paraan niya para humingi ng tulong?" Tumango si Gerald bago siya sumagot, “Baka nga. Halos perfect kung paano niya hulaan ang future, kaya malamang nahinulaan na niya na hahanapin natin siya. Kung tutuusin, hindi mahirap sabihin na alam na niya kung kailan tayo darating para kunin siya! Bakit pa niya hinayaang mapunta sa auction na iyon ang kanyang pinakamamahal na artifact nitong mga nakaraang araw? Kailangan muna nating pumunta sa Jenna Province University. Kapag nahanap na natin si Yul, tatanungin natin siya kung ano ang alam niya!" “Nag-aaral din ako sa university na iyon, master! Bakit hindi kita sinamahan d

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser