Kabanata 1472

Patuloy na pinag-uusapan ng mga mula sa crowd ang tungkol sa training boy, habang si Xyrielle at ang iba ay nakikinig lang sa kanilang mga pag-uusap habang nakatingin sila kay Stetson. Sa nakikita nila, si Stetson ay may malamig na pagkatao. Hindi niya pinapansin ang lahat ng mga taong gumagalang sa kanya. Sa halip, umalis lamang siya at mukhang wala siyang pakialam... Naturally, mabilis na natapos ang mga usapan dahil si Stetson ay wala na doon. Habang unti-unting umaalis ang mga tao, biglang napaisip si Xyrielle, 'Siya ba talaga ang taong magmamahal sa akin...?' Nakay Stetson ang lahat ng kundisyon na binanggit ng manghuhula, ngunit wala siyang nararamdaman para sa kanya. Napatingin si Xaverie kay Xyrielle ay ngumiti siya habang dinuduro ang kanyang braso, “Ano, Miss Xyrielle Waddys? Anong iniisip mo?” "Wala akong iniisip!" “Nahuhulaan ko na kung ano ang nasa isip mo, kaya wala kang dapat sabihin! Mukhang binabalot ng kadiliman si Stetson, pero sigurado akong malapit na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser