Kabanata 1474

Agad na sumagot si Gerald nang marinig niya ang sinabi ni Zenny, “…Ano? Magiging master ako ni Master Ghost? Pwede mo bang i-elaborate iyon?" “Sige! Ilang beses na itong nabanggit sa akin ni Master Ghost, pero matagal na niyang hinihintay na may kumuha sa kanya para turuan siya ng ilang abilities. Base sa mga nangyayari, ikaw pala ang taong hinihintay niya. Pinadalhan ka pa niya ng pasalubong at napakagandang regalo pagdating mo sa Jenna Province! May hinala ako na pagkatapos mo sa underground festival, paniguradong magiging malaki ang development ng iyong lakas, Gerald! Master pala!" sabi ni Zenny. “Kalokohan yan! Marami pa akong dapat malaman kay Master Ghost kapag nahanap ko na siya. Kaya bakit niya sasabihing na kikilalanin niya ako bilang master?" sagot ni Gerald. "May nakatagpo ako na ilang mga himala, pero pakiramdam ko ay wala silang pakinabang sa akin!" dagdag ni Gerald. "Kailangan mo munang tapusin ang pagbabasa ng sulat... Sa tingin ko hindi mo napansin ang five elem

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser