Kabanata 1478

Pagkatapos nito, tinakpan ni Jenny at ng iba ang kanilang mga bibig habang tumatawa. Hindi niya nakumpirma kung si Gerald ang mahirap na tinutukoy, pero hinulaan niya na siya ang tinutukoy dahil mukhang hindi mukhang kahanga-hanga ang background na pinagmulan niya. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang ingat sa kanyang mga salita. “Jenny! Pwede mo akong insultuhin sa abot ng makakaya mo, pero hindi kita pinapayagang insultuhin ang master ko!" galit na galit na sinabi ni Perla. "…Ano? Siya ang master mo?!" sigaw ni Jenny at bigla namang tumawa ng malakas ang iba niyang mga kasama. “Speaking of masters... Nabalitaan ko sa nanay ko na wala nang pakialam ang lolo mo sa negosyo niya. Nabanggit niya noon na may hinahanap siyang isang sikat na master na magtuturo sayo ng martial arts o kung ano pa man... Hindi kaya... Ang lalaking iyon ang sikat na master na nakuha ng lolo mo na magtuturo sayo?!" dagdag pa ni Jenny nang napatakip siya sa kanyang bibig sa sobrang tawa. Ilang segund

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.