Kabanata 1495

"Sino ka, sir?" tanong ni Gerald habang nakatingala at nanlilisik ang kanyang mga mata sa lalaking nakangisi. Naramdaman niya na ang training aura ng taong ito ay mas malakas kaysa kay Julian. Dahil dito ay mataas ang tingin niya sa taong nasa harapan niya. Mula nang umalis si Gerald sa manor ng pamilyang Waddys, naramdaman niya ang presensya ng isang taong nagsanay para makamit ang spiritual enlightening. Gayunpaman, masyadong maraming tao doon dahil sa underground festival at mukhang hindi interesado ang tao na ipakita ang kanyang sarili kaya hindi na lang siya pinansin ni Gerald. Gayunpaman, nilabas ng matanda ang kanyang essential qi kanina at mabilis na nahalata ni Gerald na gusto ng matanda na sundan siya. Dahil doon, gustong malaman ni Gerald kung ano ang kailangan ng taong iyon kaya sumunod na siya dito at humantong ito sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi pinansin ng matanda ang tanong ni Gerald at tumawa siya ng malakas bago niya sinabing, “Hindi ko inasahan na makakatag

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.