Kabanata 1507

“…S-sino ang taong iyon…?!” sigaw ng ilang tao na may pagkataranta habang ang iba ay patuloy na sumigaw. Biglang lumaki ang mga mata ni Stetson habang tinitingnan niya ang matanda mula ulo hanggang paa bago niya sinabing, “Ikaw... Ikaw! Buhay ka pa pala, Carlos?!" Nang marinig iyon, mabilis na hinawakan ni Yaakov ang kanyang namamagang pisngi nang tumayo siya at tinitigan ang matanda bago siya bumulong, "...Ca-Carlos...? Ang God of War...?!” Maging ang master ng Laidler na si Finnegan Laidler ay agad na tumayo nang mapagtanto niya kung sino ang matanda. Nabigla ang lahat at kinakabahang lumingon si Finnegan sa kanyang anak bago siya sumigaw, “S-Stetson! Masyadong delikado sa lugar na iyon! Retreat!” Si Xyrielle ay nakatingin din kay Stetson dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. "Hindi mo kailangang mag-alala sa akin, pa! Pababagsakin ko ang g*gong iyon!" sagot ni Stetson habang unti-unting nagpakita ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaun

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser