Kabanata 1522

Plano niyang tumakas ngunit hindi siya nakalagpas dahil bigla siyang binuhat ng malakas na puwersa mula sa lupa! Sa pagkakataong ito, ang lahat ng kanyang internal organs ay parang sabay-sabay na napunit! Nanginig ang buong katawan ng pari at sumigaw siya ng malakas, “P-please! Huwag mo akong patayin! Huwag mo akong patayin…!” "Pag-iisipan ko kapag nasagot mo ang tanong ko. Gusto kitang tanungin kung bakit mo ako tinawag na young master,” sagot ni Gerald. “W-well, ang itsura ni Young Master ay pareho ng mukha mo! Akala ko ikaw ang kanyang doppelgänger! Ito ang dahilan kung bakit hindi agad kita nakilala! Ikaw ba ay miyembro rin ng pamilyang Crawford..?. Kung tutuusin, wala nang ibang dahilan kung bakit magkamukha kayo!" paliwanag ng lalaki kahit na nakakaramdam siya ng matinding sakit. “…Oh? Ang pamilyang Crawford?" sagot ni Gerald habang nagningning ang kanyang mga mata. Inobserbahan ni Gerald ang pari at mukhang master-in-training ito, pero malayo pa siya bago nakamit ang k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser