Kabanata 1524

Sa sandaling iyon, lumabas ang leader ng tatlong lalaking nakamaskara na kanina pa nakatayo sa likod ni Xyrielle, “Salamat sa pagligtas sa amin, sir! Ang pangalan ko ay Hubert Younger!" “Oh? Nandito ka rin pala Mr. Hubert?" Sigaw ng matandang pari na agad ding binati ang tatlong lalaking nakamaskara. Makikita na magkakilala ang mga ito. “Tama! Matapos matanggap ang iyong secret message na nagsasaad na ang Sacrasolis Mountain ay may problema, mabilis naman kaming sumugod para mag-imbestiga. Hindi namin inasahan na si Hoyt ay magiging malakas sa loob lamang ng ilang dekada mula noong huli ko siyang makita... Sa totoo lang, nahirapan akong labanan ang kahit isang suntok niya. Kung hindi ko inilabas ang aking Dragon Zone, hindi ko talaga kayang makipaglaban sa kanya at sa kanyang mga tauhan! Bukod sa lahat ng iyon, may ginawa akong nakamamatay na pagkakamali ngayon dahil inisip kong iligtas ang buhay ng babaeng ito! Dahil sa aksyong iyon, nahuli kaming tatlo ng kanyang mga tauhan!” pal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser