Kabanata 1530

Matapos marinig ang sinabi ni Gerald, mabilis namang kinabahan at nabalisa si Hoyt. Ramdam na ramdam niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo, kaya nahihirapan na siyang hawakan ang bead sa kanyang kamay. “Pinapayuhan ko kayong pag-isipan ito ng mabuti. Kapag naging careless ka, sisiguraduhin kong mababali ang buong katawan mo habang pinagmamasdan mong bumagsak ang iyong katawan bago mo pa man mag-activate ang formation... Hindi ako nagbibiro, baka sakaling nagtataka ka,” sagot ni Gerald. “…A-Ah…!” sabi ni Hoyt habang nakatitig siya sa mga bangkay na iniwan ni Gerald at masyado siyang kinakabahan na hindi na siya makapagsalita pa. Ang magkabilang kamay ni Hoyt ay nanginginig na ngayon habang pinagmamasdan niya na nilapit ni Gerald ang kanyang sariling kamay para tanggalin ang bead sa kanya. "Ito pala ang Thunderstorm Formation?" tanong ni Gerald habang pinagmamasdan ng mabuti ang bead. Naramdaman ni Gerald ang isang maliit na formation na makikita sa loob ng bead.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.