Kabanata 1533

Napakahalaga ng Soul Arch Compass na mula sa Dragon Squad, kaya hindi na pinatagal pa ni Gerald ang oras. Pagkatapos magtalaga ng ilang gawain, nagmamadaling pumunta si Gerald sa base ng Dragon Squad kasama si Master Ghost. Ang base ng Dragon Squad ay matatagpuan sa Tierson Mountain. Ang lugar na ito na makikita sa Tierson Mountain ay ipinagbabawal din sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang sinumang makapasok sa base ng Dragon Squad ay mga first-class master na kailangang kumpletuhin ang iba't ibang mga restricted task upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang partido. Ang Dragon Squad ay kilala bilang ang mga nakatagong dragon ng Weston. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Weston. “Hubert Younger, nababaliw ka na ba?! Bakit mo dinala ang isang inexperienced young brat sa Dragon Squad base? Talagang nirekomenda mo pa siya na maging isang instructor sa ating base?!” Sa opisina ni Team Leader Lock. Sabik na sabik na pinag-uusapan ni Hubert ang bagay na ito at hindi makapaniwala sa kanya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser