Kabanata 1538

Nakaramdam ng tunay na kahihiyan si Yareth. Nakatuon sa kanya ang mga mata ng maaraming tao at umaasang gagawa sila na gagawa siya ng hakbang para labanan ang taong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumuko siya sa harapan ni Gerald. Ito ay napakasakit para kay Yareth. Gayunpaman, wala na siyang ibang paraan dahil ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyari sa grupong iyon. “Hindi ‘yan ang tinutukoy ko. Pinagtulungan niyo ang kapatid ko, kaya paano ka makakabawi sa kapatid ko pagkatapos ng lahat ito? Kung hindi mo ito gagawin, papatayin kita ngayon din kahit ano pa ang iyong background!" Sabi ni Gerald habang nakatitig ng masama sa kanya. Pagkatapos nito ay pinagpawisan ang buong katawan ni Yareth. "Pwede bang kalimutan na lang natin ito?" Alam ni Aiden ang background ni Yareth. Kaya naman, hindi niya napigilang sumagot habang naglalakad patungo sa gilid ni Gerald. Tinapik ni Gerald ang balikat ni Aiden bago siya tumawa. “Aiden, nakalimutan mo na ba? Naaalala mo ba na ikaw

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser