Kabanata 1543

Sa nakalipas na ilang araw, naging abala si Master Ghost sa paggamit ng kanyang Nine Dragons Calculation Technique sa tulong ng Soul Arch Compass upang makuha ang pinakatumpak na impormasyon na kailangan niya. Sa buong panahon niya gamit ang compass, naramdaman ni Master Ghost na siya ang pangunahing karakter sa ilang nobela ng martial arts. Nakakuha siya ng access sa impormasyon tungkol sa mga kakaibang insidente na makikita ng detalyado sa loob ng Soul Arch Compass na naganap sa mga nakaraang taon. Halimbawa, nalaman ni Master Ghost na ang Dragon Squad ay mabubuhay nang mahigit sampung libong taon, pero hindi ito ang pangalan nila noon. Gayunpaman, ang mahalaga ay nagmula pa rin ito sa parehong bloodline. Nalaman niya na ang Dragon Squad noon ay kadalasang gumagawa din ng mga underground deal. Doon niya nakumpirma ang mga reading na ginawa niya sa pamamagitan ng Nine Dragons Calculation Technique at sa pamamagitan ng fact-checking sa historical accuracy details gamit ang naital

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser