Kabanata 1558

Ang pamilyang Turnbull ay isang pamilya na nabubuhay sa loob ng daan-daang taon, mayroong maraming katangi-tangi at makapangyarihang mga tao sa loob ng pamilyang iyon na may influential backgrounds. Dahil doon, palagi silang walang ingat dahil alam nilang walang makakalaban sa kanila. Dahil doon, hindi kailanman naisip ni Hooper na ang kanyang anak na lalaki ay magkakaroon ng masakit na kamatayan. Yakap niya ngayon ang mga piraso ng bangkay ng kanyang anak, kaya naramdaman ni Hooper ang kalungkutan at poot sa kanyang puso... Nang makita ang kanyang reaksyon, lahat ng may tamang pag-iisip ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Nanginginig pa rin si Hooper nang tumingin siya kay Lenox habang sinasabi, "...Sino... Sino ang pumatay sa anak ko...?!" Nanginginig sa takot si Lenox nang sumagot siya, “A-ang taong gumawa nito... ay ang taong matagal nang hinahanap ng pamilya ko! Si Gerald ang may kagagawan nito!" "…Ano?! Si Gerald?!” sigaw ni Hooper habang ang kanyang mga mata ngayon

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser