Kabanata 1561

“Napakagandang balita! Mula ngayon, makikilala siya ng mga mula sa cultivation realm sa buong mundo bilang King of the North!" Excited na sinabi ni Carlos at ng iba pa. Ngunit si Gerald ay parang walang pakialam dito. Hindi talaga mahalaga sa kanya ang karangalan o fame. Saglit na tumahimik si Priest Jenkin bago niya sinabing, “May isa pang bagay na ipinagkatiwala sa akin ng isa sa mga Ringmaster of Obliteration na sabihin sayo… Pero hindi ako sigurado kung gusto mo itong marinig…” Tumango si Gerald saka siya sumagot, “Sabihin mo ito sa akin, leading priest!” “Buweno... Nabalitaan ko mula sa King of South Asia na may problema sayo si Daryl... Gaya ng nasabi ko kanina, ang mga Ringmaster ng Obliterasyon ay may rule na huwag makisali sa mundong ibabaw... Alam mo naman kung ano ang sinusubukan kong sabihin, pero ang love-hate relationship niyo ni Daryl ay umabot sa point na pinatay mo talaga ang young master ng pamilyang Turnbull! Sinabihan nila akong payuhan kayong dalawa na pag-

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser