Kabanata 1572

Pagkatapos ng lahat, ang huling bagay na nakita nila ay isang nakakasilaw na liwanag mula sa itaas ng tore at ito ang dahilan kung bakit napilitan silang ipikit ang kanilang mga mata... Nang mag-adjust ang kanilang mga mata, si Daryl Crawford, ang legendary King of South Asia ay nakahandusay na sa lupa! "…Ano?" sabi ng isang boses. Masyadong mahusay ang laban na nagaganap kaya natural lang na ang mga mula sa ibang pamilyang Crawford ay naroroon din sa dragon tower. Ang nagsalita ay mukhang isang uri ng young master at pinagmasdan niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mapahamak na mga mata mula nang magsimula ang labanan. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito ang pangyayari. 'Hindi ba kayang labanan ni lolo si Gerald...?' Samantala, sina Carlos at Julian ay lubos na namangha sa kanilang nasaksihan... Ito ay isang labanan na hindi maikukumpara sa mga napanood nila noon... "…. Natutunan mo kaya ang lahat ng kakaibang technique mula kay Liemis...? Kung i

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.