Kabanata 1590

Isang malakas na putok ang narinig at tumama ang espada ni Gerald sa isang malaking bato sa likod nito hanggang ito ay naging abo na lamang. Bang! Makalipas ang ilang sandali, isang buga ng puting usok ang lumabas mula sa kabaong. Para bang ang takip ng kabaong ay napalitan ng isang divine arrow at lumipad ito patungo kay Gerald. Sampal! Hinarang ito ni Gerald gamit ang kanyang palad. Nagulat si Gerald nang magsimula ang laban. Isang malakas na puwersa ang lumitaw at itong ang nagpatalsik kay Gerald ng sampung metro paatras. "Gerald, okay ka lang?" Mabilis na tinanong ni Nori na may pag-aalala. Ginagamit lang ni Nori si Gerald bilang paraan para mabuhay, ngunit taos-puso siyang nag-aalala sa kanya nang makita niya itong nasugatan. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na niligtas siya ni Gerald. Kung hindi dahil sa kanya, patay na siya ngayon. “Napakalakas ng bagay na ito! Isa na naman itong Yusef Mackowski!" Namumula ang mga asul na ugat sa braso ni Gerald at naramdam

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser