Kabanata 1593

Nang marinig iyon, agad na sumigaw si Nori bago siya tumakbo upang magtago sa likod ni Gerald! Hindi nila napansin ang lumilipad na espada sa pool mula pa kanina. Ang mas nakakagulat pa doon ay ang katotohanan na ang isang itim na figure ang makikita sa taas ng espada! "S-Sino ka?” tanong ni Nori. “Kilala ako bilang Jade Infused Blade,” sumagot ang figure na parang mechanical ang kanyang pananalita. "Ikaw ... Bakit napakahalay mo…? Naghihintay ka bang makita akong nakahubad?” sabi ni Nori nang maramdaman niya ang kahihiyan nang sabihin niya ito ng malakas. "Bago maganap ang anumang hindi pagkakaunawaan, malalaman ko na bulag ako, miss. Natapos lang ako mula nang maramdaman ko ang aura ng aking panginoon sa loob ng paligid, "paliwanag ni Jade Infused Blade habang dahan-dahang pinatitibay ang kanyang katawan… Nang makalapit siya, nakita nina Gerald at Nori na si Jade Infused Blade ay talagang isang mahabang buhok na mandirigma na nagbibigay ng itim na sandata. "Ang iyong p

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser