Kabanata 1624

Ang itsura ni Jonas ay tila nagdilim nang husto habang siya ay napaungol sa galit. Sa katunayan, ang pamilyang Zahn at ang pamilyang Lager ay pantay na makapangyarihan sa Jaellatra. Alam ng dalawang pamilya ito kaya siniguro na hindi sila makakasakit sa isa't isa. Nasangkot si Gerald sa mga gawain ni Nori sa pagkakataong ito, kaya lumilitaw na sa wakas ay magkakaroon ng misunderstanding sa pagitan ng dalawang pamilya... “Huwag kang mag-alala, Johnie, tutulungan kita dito. Sinasabi ko kay papa ang tungkol dito! Malalaman natin ngayon kung ano talaga ang kayang gawin ng pamilyang Zahn!" sabi ni Jonas habang naniningkit ang kanyang mga mata bago niya inalalayan ang kapatid pabalik sa kanyang silid para makapagpahinga siya... Kinagabihan, ang Quantock family manor ay makikitang pinalilibutan ng maliwanag na mga ilaw at ang mga servant ng pamilyang iyon ay parang nagbabantay sa buong lugar. Si Zaki ay nakatayo sa lobby, nakatingin siya sa lahat ng nasa harapan niya na may pag-aala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser