Kabanata 1629

Hindi nagtagal bago pumasok sa manor ng pamilyang Zahn ang isang matandang nakasuot ng mahabang damit. May gold badge na naka-pin malapit sa kanyang dibdib at ang taong ito ay walang iba kundi si Master Chace Hunt mismo, isang Second-rank Talisman Master sa Talisman Union... "Oh, andito ka pala, Chace!" sabi ni Yoshua habang mabilis siyang naglakad para batiin ang matanda nang makita niya ito. "Bakit gusto mo akong makita, Yoshua?" tanong ni Chace nang diretso.. Base sa kaswal na pag-uusap ng dalawa, masasabi na ang dalawang ito ay malapit at matagal nang magkaibigan. "Gusto kong ipakilala sayo ang isang taong may interes sa pag-aaral kung paano gumawa ng mga secret techinque talismans. Naisip ko na mas maganda kung pag-uusapan ito ng personal, kaya inimbitahan kita dito!" nakangiting sinabi ni Yoshua. Medyo nagulat si Chace nang marinig niya iyon, "Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mong gawing disciple ko ang iyong pinakamamahal na anak!" Tumawa si Yoshua at sina

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.