Kabanata 1631

Nang makarating sila sa Talisman Union, dinala ni Chace si Gerald sa main hall. Sumalubong sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng damit na tulad ni Chace, at meron siyang kasamang binata. "Master Hunt, mukhang nakakuha ka na ng disciple!" Sinalubong ng lalaki si Chace na may abot tengang ngiti. "Master Griffin, saan ka pupunta?" Ang kanyang pangalan ay Llyod Griffin. Tulad ni Chace, isa rin siyang Two-rank Talisman Master sa Talisman Union. Masasabi na sila ay magkapatid. Gayunpaman, si Lloyd ay nakakuha na ng mga disciples kumpara kay Chace. "Haha, Master Griffin, saan ka pupunta?" Ngumiti si Chace at sumagot siya kay Lloyd. “Master Griffin, ang disciple ay nakagawa ng isang middle-quality talisman. Dadalhin ko siya para makilala ang Great Master paea hilingin sa kanya na ipagkaloob sa kanya ang titulo ng One Rank Talisman Scribe!" Medyo proud na sinabi ni Llyod kay Chase. Ang hierarchical na structure ng Talisman Union ay nahahati sa apat na structures na, mula sa ibaba

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser