Kabanata 1636

"Sige, simulan na natin!" Tumango si Chadrick at sumenyas na magsimula na si Gerald. Pagkasabi niya nito, mabilis na kinuha ni Gerald ang brush at nagsimulang magdrawing sa paper talisman. Iginuhit ni Gerald ang mga pattern mula sa kanyang memorya. Naisip niyang bigyan ng isang malakas na sampal ang mga mukha nina Lloyd at Nolan para maipagmalaki niya ang kanyang tutor. Samakatuwid, hindi isang high-grade talisman ang gagawin ni Gerald. Sa katunayan, nagplano siyang gumawa ng isang higher-quality na talisman at iyon ang rare-quality secret technique talisman, na walang iba kundi ang golden dragon talisman na matagumpay niyang ginawa kanina. Gayunpaman, meron siyang isang alalaahanin. Nagtagumpay lamang siya sa pagguhit ng gintong dragon talisman pagkatapos magpraktis ng ilang beses. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Kaya alam ni Gerald na kailangan niyang makipagsapalaran para dito. Sa totoo lang, hindi naging problema kay Gerald ang paggawa ng hig

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser