Kabanata 1647

Natuwa si Nori nang marinig niya iyon. Kung tutuusin, ang pagpunta ni Gerald dito para lang iligtas siya ay nangangahulugan na may malasakit ang lalaki sa kanya. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na pupunta siya dito dahil sigurado si Nori na hindi pa niya nabanggit kay Gerald ang kanyang adventure papunta sa holy mountain.. Dahil dito, biglang nagtanong si Nori, “…Paano mo nalaman na nandito ako?” "Well, nalaman ko ito noong pumunta ako sa iyong manor at sinabi ito sa akin ng tatay mo," sagot ni Gerald. "Ganoon ba... Pero teka lang, hindi ba nagambala ang iyong talisman crafting training kasama si Master Hunt dahil sa pagpunta mo dito?" nag-aalalang tinanong ni Nori. Kung tutuusin, hindi naging madali para kay Gerald na matanggap bilang disciple niya noong una. Dahil doon, umaasa si Nori na hindi siya ang dahilan kung bakit nawalan ng pagkakataon si Gerald na magpatuloy sa pagiging disciple ni Master Hunt. Pero nagulat siya dahil ngumiti lamang si Gerald bago niya ma

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.