Kabanata 1650

Nanlaki ang mga mata ni Gerald nang marinig niya iyon. Bagaman naisip niyang mali ang narinig niya, pero napagtanto niya kaagad na hindi iyon ang nangyari. Dalawang libong taon... Ang mukhang dalagang babae na ito ay hindi bababa sa dalawang libong taong gulang...! Nakakatakot! Dito pa siya nakatira at hindi siya nakikita sa loob ng maraming tao! Anong klaseng tao si June...? Kung hindi siya nahulog sa valley, malamang hindi ito malalaman ni Gerald... Nakita ni June na walang masabi si Gerald, kaya kinuha niya ang pagkakataong magtanong, “Tama na ang tungkol sa akin... Bakit ka pumunta sa holy mountain?" Nang marinig iyon, naalala ni Gerald kung bakit si Nori at ang iba pa ay umakyat sa bundok noong simula pa lamang kaya sumagot siya, "Nagpunta ako dito para maghanap ng isang ancient herbal medicine na kilala bilang thousand year old panax ginseng!" “Pumunta ka dito para hanapin ang halamang iyon…? Para saan mo ito gagamitin? Sinusubukan mo bang gumawa ng rejuvinating pellet?

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser