Kabanata 1657

Nang mawala na ang mga taong iyon, lumingon si Gerald para tingnan ang natulala na si Hollie na takot na takot hanggang sa punto na hindi na siya makagalaw… Biglang nautal si Hollie nang makita niyang dahan-dahang naglakad si Gerald papunta sa kanya, “I-Ikaw…! Wag kang pumunta dito...! A-Ako ay mula sa pamilyang Smith…!” Akala niya magagamit niya ang kanyang pamilya bilang banta, kaya masasabi na isang tunay na tanga lamang ang babaeng ito... Bago pa man mangyari ang kahit anong bagay, mabilis na tumakbo si Mila papunta kay Gerald bago niya hinila ang manggas nito habang sinasabing, "Kalimutan na lang natin siya, Gerald..." Kapatid niya pa rin si Hollie at siya rin ang biological na anak ng ama ni Mila. Ito ang dahilan kung bakit nag-atubili si Mila na baka may masamang mangyari kay Hollie kapag ginawa nila ito. Nang marinig iyon, tumango lamang si Gerald bago siya sumagot, “...Okay.” Gayunpaman, gusto pa rin niyang bigyan ng matinding babala si Hollie, ngunit naisip niya n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser