Kabanata 1659

“Bilisan na natin, Gerald! Baka makuha ng iba ang maggaandang spots kung hindi tayo magmamadali!" sigaw ni Nori. Tumango si Gerald at pareho silang nag-transform sa kanilang mga divine sense form bago siya pumunta din sa portal. Pagpasok nila ay agad silang sinalubong ng isang makapal na kagubatan na sobrang refreshing at komportable na parang pumasok sila sa isang fairyland. Gayunpaman, alam nila Gerald at Nori na isa lang talaga itong illusory space. Alam din nila na may mga panganib na maaaring nakatago sa bawat sulok. Hindi nila alam kung hanggang saan ang illusion, pero malakas ang kutob nila na hindi lamang ang kagubatan na ito ang lugar na makikita dito... At tama ang hula nila. Kasama ang kagubatan, mayroong ilang iba pang mga terrain sa Challenge of the Fairyland tulad ng desert, ancient city, at snowfield. Ang mga divine senses ay napunta sa iba’t ibang lugar pagkatapos nilang pumasok sa portal, kaya isang malaking pagpapala na sina Nori at Gerald ay magkasama pa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser