Kabanata 1671

"Ang partikular na prutas na ito ay isang holy fruit na kilala bilang Heaven’s apple!" paliwanag ng babaeng may korona. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, nalaman ni Gerald na ang Heaven’s apple na ito ay tumutubo lamang isang beses bawat ilang daang taon. Kayang makapagbigay ng energy at magpagaling ng mga sugat ang prutas na ito, kaya ito ang main ingredient sa pharmaceutical sa Leicom Continent. “… Sige, pero… Hindi nito ipinapaliwanag kung bakit interesado ang dragon sa Heaven’s apple. Pinakain ko ito ng karne kanina pero hindi ito interesado dito!” natatarantang sinabi ni Gerald. Ngumiti naman ang may koronang babae bago siya sumagot, "Dahil sa sinabi mo, sigurado na ako ngayon na ang berdeng dragon ay isa sa mga Divine Beast ng Leicom Continent. Sa tingin ko nahanap mo ito habang nasa Challenge of the Fairyland ka, tama ba? Dapat mong malaman na kumakain lamang ng Heaven’s apple ang dragon na tinutuukoy ko!" Nakita ng babaeng may korona na naintindihan ni Gerald ang ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser