Kabanata 1675

"…Ako pala si Gerald Crawford!" sagot ni Gerald habang siya ay magalang na nagpapakilala. Tumango si Cyril sa kanya bago niya ibinigay ang kanyang papuri, “Noted, kuya Gerald! Pero talagang napakagaling mo kanina!" “Wala lang iyon, tinutulungan ko lang talaga ang inapi,” mahinahong sinabi ni Gerald. Pagkatapos niyang banayad na ngumiti kay Cyril, bumalik si Gerald para tingnan si Yan... ngunit doon niya lang napagtanto na nakatakas na ito! Hindi naman siya ganoon ka-interesado kay Yan noong una simula. Kung tutuusin, marami pang ibang tao sa mundo na tulad ni Yan at hindi mag-aabala si Gerald na turuan ng leksyon ang bawat isa sa kanila. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niyang nagtanong si Cyril, “Brother Gerald, gusto kong malaman kung gusto mo akong maging kaibigan…?” Walang makitang dahilan si Gerald para tumanggi, kaya tumango lang siya para sumang-ayon. Anuman ang kaso, ang selection process ay nagsimula na sa lalong madaling panahon. Dahil hindi naman sila n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser