Kabanata 1681

Napangiti si Master Ykink nang marinig niya ito. Lalong naging maganda ang tingin niya kay Gerald ngayon. Kung tutuusin, ang kanyang status ngayon ay nag-iba na dahil siya ang estudyante ng dean. “Master Ykink, medyo boring na mamuhay ng mag-isa dito. Pwede ba akong makakuha ng ilang mga tao para manirahan sila dito kasama ko? May mga kaibigan din akong nag-aaral sa academy!" Biglang nag-suggest si Gerald kay Karsten. “Um… Ano…” Nag-alinlangan naman si Master Ykink. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay sa academy, dahil iba ang identity ni Gerald sa iba. Naglabas agad si Gerald ng Heaven’s Apple sa storage ring niya at ibinigay ito kay Karsten. “Master Ykink, ito ay isang simbolo ng pagpapahalaga mula sa akin. Sana matulungan mo ako tungkol sa bagay na ito!” pakiusap ni Gerald kay Karsten. Napatulala si Kasten kay Gerald nang makita niyang naglabas ito ng Heaven’s Apple. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng holy fruit si Gerald. “Isang Heaven’s Apple! Saan... saan mo nakuha

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.