Kabanata 168

Sobrang dami. Puno ito ng mga larawan ni Felicity. Mayroong ilang mga kuha ng kanyang magagandang legs. Sa totoo lang, may kahabaan ang kanyang mga binti. Ramdam na ramdam ni Gerald ang kabog ng kanyang puso habang tinitingnan ang mga larawan. "Maganda ba ako, Brother Ordinary Man?" "Ayos lang. Ang mga larawan ay average at hindi masyadong exciting! Hehe!" Nagpadala si Gerald ng isang suggestive na message kay Felicity, siguro dahil medyo galit siya kay Felicity. Hindi inaasahan, sumagot si Felicity sa kanyang text message sa loob ng ilang segundo, “Naku, ang sama mo naman, Brother Ordinary Man! Siguro ako na papayahin kita kapag nakakuha ako ng pagkakataon!" Ang sagot ni Felicity ay nakaramdam ng konting sigla sa puso ni Gerald. Sa oras na ito, biglang nagpadala ng bagong text message sa kanya si Cassandra. “Brother Ordinary Man, anong ginagawa mo? Ang bawat isa sa klase namin ay lalabas para dumalo sa party ng iyong mahal na si Felicity ngayon. Hmph! Dapat ay ikaw ang b

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser