Kabanata 1691

Habang ibinababa ang mga tower door, hindi napigilan ni Gerald na tumingin sa paligid para subukan niyang tipunin ang kanyang mga movements. Gayunpaman, nahirapan siyang makakita sa kadiliman na ito... Habang si Gerald ay nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw mula sa tore! Sa sobrang liwanag nito, ang liwanag ay parang isang umaalab na apoy... Hindi nagtagal bago lumabas sa liwanag ang isang lalaking nakasuot ng puting damit... Nang makita iyon, hindi napigilan ni Gerald na magtanong, “…Sino ka?” "Ako ang god of Astral Traveler sa Leicom Continent, at ang form na ito ay ang huling primordial spirit na naiwan ko sa Heaven Tower. Napatawag ako sa pagdating mo!" paliwanag ng primordial spirit habang nakatitig ito kay Gerald. "Ikaw ang god of Astral Traveler? Anong ibig mong sabihin pinatawag ka ng pagdating ko?" sagot ni Gerald nang bigla siyang natulala sa hindi inaasahan na pangyayari. Una sa lahat, tiyak na hindi niya inaasahan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser