Kabanata 1694

Nang marinig iyon, ang apat na master ay lumingon kay Sumeru habang ang dean ay tumango naman. “Mukhang alam mo na ang lahat ngayon... Sa tingin ko ang ibig sabihin lamang nito ay ikaw talaga ang nakatadhanang tao para dito! Handa ka na bang gampanan ang responsibilidad na ito, Gerald?” tanong ni Sumeru habang nakatitig ng mabuti kay Gerald. "Handa na ako! Pagkatapos ko itong pag-isipan, pakiramdam ko ay kailangan nating unahin ang paghahanap ng Scintilating Gem!" determinadong sinabi ni Gerald. Binibigyan niya ng importansya ang gem dahil ito ang susi para mabuksan niya ang Scroll of Stars. Kasunod nito, sana ay mabilis na mabuo ni Gerald ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan upang magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Masrus kapag lumitaw ito pagkatapos ng tatlong daang araw. "Malaya kang gumawa ng mga bagay base sa kagustuhan mo, pero kailangan mong tandaan na tumatakbo ang oras. Kung hindi mo mahanap ang gem matapos ang tatlong daang araw, ang tanging na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser