Kabanata 1703

Matapos maglakad ng medyo matagal, bigla nilang narinig na may tumawag, “Hmm? Si Miss Zorn pala ito!" Nang marinig iyon, napatigil silang anim bago sila lumingon para tingnan kung sino ang nagsalita... "…Ah! ikaw pala ‘yan. Anong maitutulong ko sayo, young master ng pamilyang Wroe?” sagot ng babae sabay nguso. Base sa kanyang sagot, mukhang hindi maganda ang impression ng babae sa lalaking ito. Hindi nahirapan si Gerald at ang iba pa na isipin kung bakit. Kung tutuusin, isang sulyap lang ang kailangan para maintindihan nila na isa siyang hedonistic na binata na may mayayamang magulang. Ang pangalan ng binatang ito ay Quaan Wroe, at tulad ng sinabi ng babae, siya ang young master ng pamilyang Wroe. Ang pamilyang Wroes ay sikat sa kanilang lakas sa loob ng Dragonblood City. Mula sa nakikita ni Gerald, nakapasok na si Quaan sa Third-soul-rank sa loob ng Sage Realm, at ito ang nagpapatunay na walang biro ang lakas ang pamilyang Wroe. “Huwag ka masyadong masungit, Miss Zorn! Nab

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.