Kabanata 1725

Samantala, makikita si Old Hughes na pinamumunuan ang anino at ilang lalaki sa isang bulubundukin na napapaligiran ng apoy. May lava at apoy sa buong paligid at hindi lamang mainit ang pakiramdam sa bundok, kundi nakakatakot din ito... Nandito ang grupo para tulungan ang anino na makuha ang Sword of Might, na tulad ng Fishgut Sword na isang ancient sword. May restrictions ang mga espada na ito sa sinumang makahawak sa kanila at kung ituturing ng espada na karapa’t-dapat ang humahawak sa kanila, kung gayon ay bibigyan sila ng kapangyarihan ng espada at ang bawat espada ay natural na may iba't ibang kapangyarihan. Ngayong nasa kamay na ni Gerald ang Fishgut Sword, pagkakataon na ng malabong anino na kumuha ng sarili niyang espada. Kapag nakuha na niya nag Sword of Might, walang alinlangan na magiging malakas siya at may sapat na kumpiyansa na makapunta sa Dragonblood City... Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kweba... at nang pumasok sila, nakita ng lahat ang parang ugat ng

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser